Labels

आपल्याकडील शैक्षणिक साहित्य प्रकाशित करावयाचे असल्यास संपर्क या लिंकला जाऊन दिलेल्या क्रमांकावर वा email वर आपले साहित्य पाठवावे. जेणेकरून त्याचा वापर इतरांना होवू शकेल..........

ऑफलाईन वेतन बिल


   

ऑफलाईन वेतन बिल

वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकला सादर करावयाचे ऑफलाईन वेतन बिल

शालेय शिक्षण विभागामार्फत महाराष्ट्रातील शिक्षकांचे वेतन करण्यासाठी सन २०१३ पासून “शालार्थ” हे ऑनलाईन संकेतस्थळ चालू करण्यात आले. या प्रणालीमुळे शिक्षकांना वेळेत व अचूकपणे वेतन मिळत होते. मात्र जानेवारी २०१८ पासून काही तांत्रिक अडचणीमुळे हे संकेतस्थळ बंद पडले. माहे जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल २०१८ व किंबहुना शालार्य संकेतस्थळ सुरु होईपर्यंत शिक्षकांचे वेतन ऑफलाईन पद्धतीने काढण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. व तसी कार्यवाही सुरु करण्यात आले. प्रत्येक जिल्ह्याच्या वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (Pay Unit) यांनी ऑफलाईन बिलासंधार्भीय सूचना संबंधितांना दिल्या व त्यान्वे संबंधित कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे.

        हे ऑफलाईन बिल सादरीकारानासाठी च्या सूचना वेतन बिलाचे स्वरूप खालीलप्रमाणे असावे असे निर्देशित करण्यात आले आहे. व त्यासोबत जोडावयाची प्रपत्रे – प्रपत्र अ ब प्रपत्र ग यांची Softcopy pdf व  EXCEL Download करण्यासाठी खालील लिंकला क्लिक करा.      
 

DescriptionDownload link
 देयक सादरीकरण क्रम  Download
 प्रपत्र ग  Download
 प्रपत्र अ ब   Download
Excel Soft Copy  Download