Labels

आपल्याकडील शैक्षणिक साहित्य प्रकाशित करावयाचे असल्यास संपर्क या लिंकला जाऊन दिलेल्या क्रमांकावर वा email वर आपले साहित्य पाठवावे. जेणेकरून त्याचा वापर इतरांना होवू शकेल..........

११ वी निकाल २०१९ २०

महाराष्ट्र शासन शिक्षण विभाग यांच्या वतीने इयत्ता ९ वी ते १२ वी विषय योजना व मूल्यमापन योजनेच पुनर्विचार करण्यासाठी सामिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीचा शिफारसीनुसार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या वतीने  ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी एक परिपत्रक काढण्यात आहे व महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे कडून दिनांक १६ ऑगस्ट २०१९ रोजी परिपत्रकान्वये
इयत्ता ११ वी साठी शैक्षणिक वर्ष २०१९ २० व इयत्ता १२ वी साठी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी सुधारित विषय योजना व मूल्यमापन योजना निश्चित करण्यात आली. ती खालील प्रमाणे आहे.
·      अंतिम मूल्यमापन हे ६५० ऐवजी ६०० गुणांचे राहील.
·      पर्यावरणशास्त्र या विषयामध्ये 'जल सुरक्षा' हा विषय नव्याने समाविष्ट करण्यात आला आहे.पर्यावरणशास्त्र विषयास देण्यात येणाऱ्या ५० गुणांऐवजी प्राप्त गुणांचे श्रेणीमध्ये रूपांतर करण्यात आहे आहे.
·      लेखी मूल्यमापनासोवत विद्यार्थ्यांच्या वेगवेगळ्या क्षमतांचे मापन करण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे सातत्यपूर्ण मूल्यमापन होण्यासाठी अंतर्गत मूल्यमापन समाविष्ट केले आहे.
·      अंतर्गत मूल्यमापन शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी न करता पूर्ण वर्षभरात करण्याची मुभा राहील, या संदर्भातील नियोजन उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयांनी आपल्या स्तरावर करावयाचे आहे.
·       इ.११वी ची वार्षिक परीक्षा, इ.११वी च्या संपूर्ण अभ्यासक्रमावर व इ.१२वी ची वार्षिक परीक्षा इ.१२वी च्या संपूर्ण अभ्यासक्रमावर आधारित राहील. 
·      इ.११वी व इ.१२वी मध्ये उत्तीर्ण होण्याकरिता विद्यार्थ्यास प्रत्येक विषयात लेखी व अंतर्गत मूल्यमापन/तोंडी/प्रकल्प/प्रात्यक्षिक/चाचणी मिळून किमान ३५% गुण प्राप्त करणे अनिवार्य राहील.  
·      मंडळाच्या प्रचलित निकषाप्रमाणे सवलतीच्या गुणांची तरतूद (Grace Marks System) सुरू राहील तसेच क्रीडाक्षेत्रात प्राविण्य मिळविणाऱ्या / सहभागी होणाऱ्या आणि स्काऊट व गाईड मध्ये सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे सवलतीचे अतिरिक्त गुण प्रचलीत निकषाप्रमाणे सुरु राहतील.
·      इ.११वी व इ.१२वी च्या वार्षिक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेत वस्तुनिष्ठ व बहुपर्यायी प्रकारचे किमान २५% प्रश्न असतील.
·      इ.११वी व इ.१२वी करिता मूल्यमापन योजना सोबत जोडलेल्या Annexure-B (एकूण ४ पृष्ठे ) व C (एकूण ५ पृष्ठे ) प्रमाणे राहील.
·      या व्यतिरिक्त शासन निर्देशांप्रमाणे वेळोवेळी होणारे बदल स्वतंत्र परिपत्रकान्वये सर्व उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांना यथावकाश कळविण्यात येतील.
·      वरील सर्व सूचना आपल्या विभागातील मान्यताप्राप्त उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांतील सर्व शिक्षक, विद्यार्थी व पालक व सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात व सदर परिपत्रकानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.


 
इयत्ता ११वी गुणांकन शैक्षणिक वर्ष २०१९ २० पासून पुढे
विषय
गुणांकन
        घटक
                        चाचणी १
                        प्रथम सत्र
घटक चाचणी २
वार्षिक लेखी
प्रात्यक्षिक
/तोंडी/
                एकूण
वार्षिक
निकाल 
(एकूण/२)
इंग्रजीमराठी
हिंदीव    भाषा विषय 
(सर्व शाखा)
२५
२५
५०
८०
२०
२००
१००
पर्यावरण शास्त्र व 
जल सुरक्षा - 
अनिवार्य विषय 
सर्व शाखा३०
२०
५०
श्रेणी 
 रुपांतर
आरोग्य व शारीरिक शिक्षण
         अनिवार्य विषय सर्व शाखा२५
२५
५०
श्रेणी
 रुपांतर
विज्ञान शाखा - भौतिकशास्त्ररसायनशास्त्र
                    जीवशास्त्र व प्रात्यक्षिक परीक्षा असलेले विषय
२५
२५
५०
७०
३०
२००
१००
     गणित - विज्ञानकलावाणिज्य 
 व २० 
गुणांची प्रात्यक्षिक 
            परीक्षा असलेले विषय
२५
२५
५०
८०
२०
२००
१००
          कला,  वाणिज्य व २० गुणांची   
प्रात्यक्षिक/ अंतर्गत
 मूल्यमापन परीक्षा
 असलेले विषय
२५
२५
५०
८०
२०
२००
१००
                 एकूण
              वार्षिक निकाल
=
                         इंग्रजी
                                        +
वैकल्पिक विषय ग्रुप  B,C 
मधून ५ विषय
१००
                    +
५००
                  =
600

                                ग्रेड विषयाचे ग्रेड विभागणी -
                            30 व पेक्षा ज्यास्त                            
                        अ श्रेणी
                            २३-२९
                        ब श्रेणी
                            १७-२२
                        क श्रेणी
                        १७ पेक्षा कमी
                        ड श्रेणी1 comment:

Ankit Badshah said...

Amazing Content 🔥🏆🔥🏆💐💐💯💐🏆💐🏆💐🏆💐🏆🔥🇮🇳🔥🇮🇳🔥🏆🔥🏆🔥🏆🔥🏆🔥💯🏆💯🔥🏆💯💯💯🏆💯💯🏆🏆🔥🏆
Swagat hai MAHARASHTRA NAGPURIANS KA💯🔥👍🔥👍🏆💯💐💯💯💐💯🔥💯🔥💯
24X7 ACTIVE ALL FOR HELP
💯🏆💯🔥💐🇮🇳🔥🇮🇳🔥🔥🇮🇳🔥🔥🏆🏆💯🏆💯🏆💯💯🏆
My whatsapp/cont no.
7249827456

My Email ID:- anknandgave7@gmail.com
My landing page

https://badshahmotivation.blogspot.com/p/about-us.html