Labels

आपल्याकडील शैक्षणिक साहित्य प्रकाशित करावयाचे असल्यास संपर्क या लिंकला जाऊन दिलेल्या क्रमांकावर वा email वर आपले साहित्य पाठवावे. जेणेकरून त्याचा वापर इतरांना होवू शकेल..........

9th Class Result Maker Software


MahaTeach Excel Software हा इयत्ता ९ वी चा वार्षिक निकाल जलद व अचूकपणे तयार करता यावा यासाठी तयार केला आहे. 


हा Excel Software संगणकावर उघडणे आवश्यक आहे. मोबाईलवर उगडल्यास त्यावर काही मर्यादा येवू शकतात व परिणामी निकाल अचूक होण्यावर मर्यादा येवू शकतात.

हा Excel Software कसा वापरावा:
१. प्रथम Excel Software download करावा.
२. आपल्या संगणकावर Microsoft Office Install असणे गरजेचे आहे. MS Office २०१३ मध्ये हा Excel Software तयार केलेला आहे. त्यामुळे MS Office २०१०, २०१३ किंवा त्यापुढील version मध्ये उघडावा. (यासंबंधी काही अडचण असल्यास Blogger शी संपर्क साधावा)
३. Excel Sheet उघडल्यावर आपल्याला Updates वर click करावे लागेल. 

४. यानंतर आपण Input Data वर जावून Students Name sheet वरील सर्व माहिती अचूक भरावी.
यामध्ये college चे नाव व इतर सर्व माहिती व विद्यार्थी यादी भरावी यामध्ये १०० विद्यार्थी माहिती भारता येवू शकते. ( विध्यार्थी संख्या असल्यास Blogger शी संपर्क साधावा)


५. Sheet No 1,2,3,4,5,6,7,8, वर जावून परीक्षानिहाय गुण भरावेत. इतरत्र कोणताही बदल करू नयेत.
६. माहिती भरून झाल्यास प्रिंट करावा 
७. आपला निकाल तयार असेल.


    No comments: