Labels

आपल्याकडील शैक्षणिक साहित्य प्रकाशित करावयाचे असल्यास संपर्क या लिंकला जाऊन दिलेल्या क्रमांकावर वा email वर आपले साहित्य पाठवावे. जेणेकरून त्याचा वापर इतरांना होवू शकेल..........

शालेय परिवहन समिती School Transport Committee

 शालेय परिवहन समिती 


School Transport Committee
 शालेय  परिवहन समिती

महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेमध्ये शालेय विद्यार्थी परिवहन हा मुद्दा अत्यंत महत्वाचा आहे.  परिवहन व्यवस्थेला शिस्त व दिशा प्राप्त करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभाग व परिवहन विभागाने काही नियमावली निश्चित करून महाराष्ट्रातील सर्व शालेय परिवहना साठी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. शालेय परिवहन समिती जिल्हा स्तर, महानगरपालिका स्तर व शालेय स्तरावर गठीत करण्याचा निर्णय याच परिपत्रकान्वये घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था नियंत्रित ठेवण्यासाठी शाळेत परिवहन समिती असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या समिती संघटनाचा  चा उद्देश विद्यार्थ्यांची ने-आण सुरक्षित करणे, अवैध वाहतुकीवर आळा बसवणे व वाहतूक नियमांचे उल्लंघन टाळणे याबरोबरच शालेय परिवहन समितीकडे खालील कार्य आहेत.
   

शालेय परिवहन समितीची कार्य
मुलांना समुपदेशन व सुरक्षा  जागृती करणे.
शाळेतील मुलांना दररोज सुरक्षितपणे ने - आण करणे.
बस थांबे, परिवहन शुल्क निश्चित करणे.
वाहनांची कागदपत्रे, नोंदणी प्रमाणपत्र, वय, विमा, परवाना, वायू प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र
वाहन चालवण्याचा परवाना, प्रथमोपचार पेटी इत्यादी बाबी तपासणे व मगच अश्या वाहनास परवानगी ची शिफारस करणे.

या सर्व बाबींवर अतिशय सुक्ष्मनिरिक्षण ठेवण्यासाठी, मार्गदर्शक म्हणून या समितिचे असणे खुप आवश्यक आहे....शालेय परिवहन समिती रचना

शालेय परिवहन समिती
अध्यक्ष    मुख्याध्यापक / प्राचार्य
सदस्य    पालक संघाचा प्रतिनिधी
            पोलीस विभागाचा प्रतिनिधी
            प्रादेशिक परिवहन विभागाचा मोटार वाहन निरीक्षक
            शिक्षण निरीक्षक
            बस कंत्राटदराचा प्रतिनिधी
           स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्रतिनिधी