Labels

आपल्याकडील शैक्षणिक साहित्य प्रकाशित करावयाचे असल्यास संपर्क या लिंकला जाऊन दिलेल्या क्रमांकावर वा email वर आपले साहित्य पाठवावे. जेणेकरून त्याचा वापर इतरांना होवू शकेल..........

शालासिद्धी माहिती संकलनशालासिद्धी - ज्या शाळा A श्रेणीत आल्या आहेत त्यांच्या साठी शालासिद्धी - शाळेत संकलित करायच्या महत्वाच्या बाबी.*क्षेत्र -१

शाळेचे सामर्थ्य स्त्रोत१ शासन आदेश अ )-राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा. ब)शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ . क )स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय परिपत्रक .

२ शालेय आवार मैदानाची अधिकृतरीत्या नोंदणी ,उपलब्ध खेळाच्या मैदानाची नोंद .

३ शाळेत करण्यात आलेली दुरुस्ती /देखभाल नोंद.

४ क्रीड्डान्गन मापे ,उपलब्ध साहित्याची यादी .

५ ग्रंथालय देवघेव रजिस्टर ,उपलब्ध पुस्तकाची यादी ,साठा नोंद वही .

६ किचनमध्ये उपलब्ध भांडे व साहित्याची यादी .

७ वर्गणी लावलेली वृतपत्रे,मासिके,नियतकालिके,इ पुस्तके यादी.

८ विद्युत उपकरणाची यादी,प्रथोमपचार साहित्य यादी .

९ नळाच्या तोट्याजवळ हात धुण्यासाठी साबणाची उपलब्धतता .

१० मागील वर्षी घेतलेल्या सांस्कृतिक /क्रीडास्पर्धा नोंदी.

११ पाणी तपासणी अहवाल ,शुद्धीकरणा साठी केलेली कृती .

१२ शाळा विकासासाठी मागणी केलेल्या अनुदानाची/प्रस्तावाची नोंद.क्षेत्र -२

अध्यन व अध्यापन व मूल्यमापन

१ विध्यार्थी संचिका .

२ CCA नोंदवही व अभिलेखे व निकालपत्रके .

३ पालक भेट ,गृहभेटी ,नोंदवही .

४ इयत्तावार व विषयवार शैक्षणिक साहित्य यादी.

५ ज्ञानरचनावद साहित्य यादी,डिजिटल साहित्य यादी .

६ वर्षभरात राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमाची यादी .

७ वर्षभरात प्राविण्य मिळवलेल्या स्पर्धांची मीहिती .

८ वार्षिक, मासिक , घटक नियोजन ,ताचन वही .

९ वर्ग व्यवस्थापन,गणित पेटी,विज्ञान पेटी.

१० सूचना वही ,शिक्षक लोग्बूक ,अभिप्राय रजिस्टर .

११ स्काउट गाईड ,मीना-राजू मंच स्थापना रजिस्टर .

१२ सहशालेय व इत्तर कार्यक्रम फोटो .

१३ विध्यार्थी हजेरी .क्षेत्र -३

विध्यार्थी प्रगती संपादुणूक आणि विकास

१ परिसर भेट ,स्पर्धा फोटो.

२ वर्ग अध्यापण नियोजन .

३ विधार्थी हजेरी .

४ पटनोंदणी रजिस्टर ,शाळा बाह्य मुले सर्वेक्षण रजिस्टर.

५ परिपाठ नियोजन रजिस्टर

६ शिक्षक पालक ,मत पालक ,मंत्रिमंडळ रजिस्टर .

७ सह शालेय उपक्रम रजिस्टर .

८ विध्यार्थी प्रगती विषयी असलेल्या नोंदी.

९ पायाभूत चाचणी ,आकारिक चाचणी,संकलित चाचणी सर्व अभिलेखे.क्षेत्र -४

शिक्षकांची कामगिरी आणि व्यावसायिक विकासाचे व्यवस्थापन

१ मुख्यध्यापक व शिक्षकांनी वर्षभरात करावयाची कामे रजिस्टर.

२ शाळेत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची महिती रजिस्टर.

३ नवीन शिक्षकांसाठी केलेल्या उदबोधनाचा तपशील .

४ किरकोळ रजा रजिस्टर .

५ अनुपस्थित शिक्षकांच्या वर्गाची पर्यायी व्यवस्था रजिस्टर .

६ शिक्षकांनी सेवेत प्राप्त केलेल्या पात्रतेची नोंद रजिस्टर .

७ वर्ग शिक्षकांनी वर्गासाठी वर्षभरासाठी केलेले नियोजन रजिस्टर.

८ शिक्षकांचे लोग्बूक रजिस्टर .

९ शाळा विकास आराखडा U-DISE FORM

१० शिक्षकांचे प्रशिक्षण नोंद रजिस्टर.

११ सर्व शिक्षक स्वयं मूल्यमापन अहवाल .

११ पाठ्यक्रम पूर्ण करण्यासाठी केलेले नियोजन .

१२ शिक्षकांसाठी घेतलेले चर्चा सत्र ,परिसंवाद,काय्शाला,शैक्षणिक अभ्यासदौरा रजिस्टर.

क्षेत्र -५

शालेय नेतृत्व आणि व्यवस्थापन

१ शाळेचे घोषवाक्य /हेतू प्रदर्शित केलेले .

२ शाळा विकास आराखडा प्रत .

३ शाळा व्यवस्थापन रजिस्टर.

४ शिक्षक पालक,माता पालक,विशाखा समिती,शालेय परिवहन समिती रजिस्टर.

५ काम वाटणी रजिस्टर .

क्षेत्र -६

समावेशान आरोग्य आणि संरक्षण

१ पटनोंदणी ,वयाचे दाखले रजिस्टर .

२ शालाबाह्य मुले सर्वे रजिस्टर.

३ विशेष गरजा असनाऱ्या मुलांची वैक्तिक माहिती रजिस्टर ,त्यांच्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती.

४ विशेष बालकांना मिळालेल्या साहित्याची नोंद रजिस्टर .

५ विशेष बालकांच्या मदतनीसाना मिळालालेला भत्ता ,वाहन भत्ता रजिस्टर.

६ विशेष शिक्षकाकडून केलेले मार्गदर्शन ,अध्यापन रजिस्टर.

७ तक्रार पेटी ,सूचना पेटी.

८ शालेय आवारात आपत्ती व्यवस्थापन बाबत चित्ररूप माहिती , उदा ..अग्निशामक यंत्र.

९ आरोग्य तपासणी रजिस्टर .

१० तंबाखूमुक्त शाळा ,व होणार्या परिणामाची माहिती बोर्ड .

११ दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न रजिस्टर.

१२ आरोग्यसेविका ,अंगणवाडी सेविका,महिला दक्षता समिती,यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुलीना केलेले मार्गदर्शन रजिस्टर.

१३ समुपदेशन वर्गाचे आयोजन व अहवाल.

१४ विध्यार्थ्यासाठी वैयक्तिक आरोग्य व स्वछता यासाठी केलेले उपक्रम रजिस्टर.क्षेत्र -७

उत्पादक समाजाचा सहभाग

१ शाळा व्यवस्थापन समिती प्रोसेडिंग ,अजेंडा .

२ शाळा विकास आराखडा भरताना समितीची भूमिका अहवाल.

३ समाज सहभागातून केलेल्या कामाची नोंद रजिस्टर .

४ लोकसहभागाचे फोटो .

५ सामाजिक संस्था भेटी फोटो अहवाल,

६ शाळा प्र्वेशोत्सव फोटो अहवाल ,फोटो .

७ एक दिवस शाळेसाठी गावाचा उपक्रम फोटो .*वरील रेकॉर्डची पाहणी होणार आहे त्यादृष्टीने तयारी करावी*