Labels

आपल्याकडील शैक्षणिक साहित्य प्रकाशित करावयाचे असल्यास संपर्क या लिंकला जाऊन दिलेल्या क्रमांकावर वा email वर आपले साहित्य पाठवावे. जेणेकरून त्याचा वापर इतरांना होवू शकेल..........

पर्यावरण, आरोग्य व शारीरिक शिक्षण

कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी अनिवार्य विषय –
पर्यावरण, आरोग्य व शारीरिक शिक्षण:


राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाच्या आराखड्यानुसार     महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने आकरावी व बारावीच्या अभ्यासक्रमाची फेररचना केली. त्यानुसार शैक्षणिक वर्ष २०१० पासून नवीन अभ्यासक्रमात आकरावी व बारावीच्या सर्व शाखांना पर्यावरण व आरोग्य आणि शारीरिक शिक्षण हे विषय सक्तीचे करण्यात आलेले आहेत. 
पर्यावरण : 

कलावाणिज्यविज्ञानएमसीव्हीसी आणि बायफोकल अभ्यासक्रमांसाठी हा विषय अनिवार्य आहे. प्रत्येक सत्रात विद्यार्थ्यांना प्रकल्प तयार करायचा आहे. यासाठी दोन्ही सत्रांना प्रत्येकी ३० गुण आणि जर्नल ४० गुण अशी एकूण १०० गुणांची ही परीक्षा राहील. या विषयाची लेखी परीक्षा घेण्यात येणार नाही. परंतु दोन्ही सत्रातील ५० पैकी गुणांची सरासरी काढण्यात येईल आणि या गुणांचा अंतिम निकालात समावेश करुन निकाल जाहीर करण्यात येईल.
या संधार्भीय परिपत्रक   Download   करण्यासाठी खालील बटनावर क्लिक करा आरोग्य आणि शारीरिक शिक्षण:
 विषयाची परीक्षा दोन्ही सत्रांमध्ये २५ गुण लेखी व २५ गुणांची प्रात्यक्षिक असे १०० गुण व याचे रुपांतर ५० गुणांमध्ये करावयाचे आहे. व या ५० गुणां चे रुपांतर ग्रेड (श्रेणीत) करावयाचे आहे. यात ३० व त्यापेक्षा अधिक गुण मिळविणाऱ्यांना 'श्रेणी२३ ते २९ गुण मिळविणाऱ्यांना 'श्रेणी१८ ते २२ गुणांना 'श्रेणी आणि १७ पेक्षा कमी गुणांना 'श्रेणी देण्यात येईल.
या विषयाचे गुणदान करण्या संदर्भातील मानके बोर्डाने दिनांक ०६/०१/२०१४ च्या परिपत्रक तसेच दिनांक ०३/०६/२०१५ नुसार स्पष्ट केलेली आहेत. ही परिपत्रके   Download    करण्यासाठी खालील लिंक ला क्लिक करा.

वरील परिपत्रकान्वये   आरोग्य आणि शारीरिक शिक्षण या विषयाचे गुणांकन जतन व बोर्डाकडे पाठविण्यासाठीचे नमुने   Download    करण्यासाठी खालील लिंकला   क्लिक करा.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने सुचविल्याप्रमाणे या विषयांतर्गत विद्यार्थ्याने त्याची नोंदवही अद्यावत करावयाची आहे. ही नोंदवही वर्षाखेरीज महाविद्यालयात जमा करावयाची आहे. ही वही नमुना   PDF    मध्ये   Download   करण्यासाठी पुढील लिंकवर जावा.